Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  diumenge, 23 de novembre de 2014

  CFGS Integració Social  Competència general:

  La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per les persones destinatàries com per al professional.
  Mòduls del cicle formatiu:
  MP1 Context de la intervenció social
  UF1 Marc de la intervenció social
  UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions
  UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar
  UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura
  MP2 Metodologia de la intervenció social
  UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat
  UF2 Disseny de projectes d’intervenció social
  UF3 Difusió de projectes d’intervenció social
  MP3 Promoció de l’autonomia personal
  UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social
  UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària
  UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació
  UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials
  UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives
  MP4 Inserció sociolaboral
  UF1 Inserció sociolaboral
  UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals
  UF3 Treball en suport
  MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
  UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
  MP6 Atenció a unitats de convivència
  UF1 Intervenció en famílies
  UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència
  UF3 Gestió de la unitat de convivència
  UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
  MP7 Suport a la intervenció educativa
  UF1 Suport a la intervenció educativa
  MP8 Mediació comunitària
  UF1 El servei de mediació
  UF2 Processos de mediació
  MP9 Habilitats socials
  UF1 Habilitats de comunicació
  UF2 Dinamització de grups
  MP10 Primers auxilis
  UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
  UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
  UF3 Atenció sanitària d’urgència
  MP11 Formació i orientació laboral
  UF1 Incorporació al treball
  UF2 Prevenció de riscos laborals
  MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
  UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
  MP13 Projecte d’integració social
  UF1 Projecte d'integració social
  MP14 Formació en centres de treball
  UF1 Formació en centres de treball


  Entorn laboral:

  Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educativa, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills.

  Formació en centres de treball:

  La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

  [Més informació]  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: CFGS Integració Social Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top