Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  diumenge, 23 de novembre de 2014

  CFGS Educació Infantil  Competència general:

  La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

   Mòduls del cicle formatiu:
  MP1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
  UF1 Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
  UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies
  MP2 Didàctica de l'educació infantil
  UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
  UF2 Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
  UF3 Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal
  UF4 Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal
  MP3 Autonomia personal i salut infantil
  UF1 Atenció i cura de l'alimentació dels infants
  UF2 Atenció i cura de l'activitat i el descans dels infants
  UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants
  UF4 Programació dels hàbits d'autonomia personal
  UF5 Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat
  MP4 El joc infantil i la seva metodologia
  UF1 El joc i les joguines
  UF2 Disseny de projectes d'intervenció d'oci i lleure
  UF3 Implementació d'activitats d'oci i lleure
  MP5 Expressió i comunicació
  UF1 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal
  UF2 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmic-musical
  UF3 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtica
  UF4 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual
  UF5 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC
  UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica
  MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu
  UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
  UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu
  UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu
  UF4 Intervenció primerenca
  UF5 Pràctica psicomotriu
  MP7 Desenvolupament socioafectiu
  UF1 Intervenció en l'àmbit afectivo-sexual
  UF2 Intervenció en l'àmbit social
  MP8 Habilitats socials
  UF1 Habilitats de comunicació
  UF2 Dinamització de grups
  MP9 Primers auxilis
  UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
  UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
  UF3 Atenció sanitària d’urgència
  MP10 Formació i orientació laboral
  UF1 Incorporació al treball
  UF2 Prevenció de riscos laborals
  MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
  UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
  MP12 Projecte d’atenció a la infància
  UF1 Projecte d'atenció a la infantesa
  MP13 Formació en centres de treball
  UF1 Formació en centres de treball
  MP14 Mòdul dual
  UF1 Expressió de l’infant
  UF2 Treball amb famílies

  Aquest cicle té una distribució curricular per adaptar-se a l'FP dual.


  Entorn laboral:

  Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de l'educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són d'educador o educadora infantil al primer cicle d'educació infantil, en programes específics de treball amb menors en situació de risc social o en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil, entre d'altres.

  Els estudiants del cicle d’Educació Infantil tenen l’opció d’obtenir el títol de MONITOR/A DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL amb condicions més avantatjoses mitjançant l’acord de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i el centre Bemen-3.

  Formació en centres de treball:

  La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

  La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc...) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

  [Més informació]  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: CFGS Educació Infantil Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top