Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  dijous, 6 de novembre de 2014

  CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Itinerari BigData
  El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”. L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (administració de sistemes, desenvolupament d’aplicacions multiplataforma o d’aplicacions web) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

  Competència general:

  La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.  Mòduls del cicle formatiu:


  MP1 Sistemes informàtics

  UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema
  UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
  UF3 Implantació de programari específic
  MP2 Bases de dades
  UF1 Introducció a les bases de dades
  UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL
  UF3 Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
  UF4 Bases de dades objecte-relacionals
  MP3 Programació
  UF1 Programació estructurada
  UF2 Disseny modular
  UF3 Fonaments de gestió de fitxers
  UF4 Programació orientada a objectes. Fonaments
  UF5 POO. Llibreries de classes fonamentals
  UF6 POO. Introducció a la persistència en BD
  MP4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació
  UF1 Programació amb XML
  UF2 Àmbits d’aplicació de l’XML
  UF3 Sistemes de gestió d’informació empresarial
  MP5 Entorns de desenvolupament
  UF1 Desenvolupament de programari
  UF2 Optimització del programari
  UF3 Introducció al disseny orientat a objectes
  MP6 Accés a dades
  UF1 Persistència en fitxers
  UF2 Persistència en BDR-BDOR-BDOO
  UF3 Persistència en BD natives XML
  UF4 Components d’accés a dades
  MP7 Desenvolupament d’interfícies
  UF1 Disseny i implementació d’interfícies
  UF2 Preparació i distribució d’aplicacions
  MP8 Programació multimèdia i dispositius mòbils
  UF1 Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
  UF2 Programació multimèdia
  UF3 Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils
  MP9 Programació de serveis i processos
  UF1 Seguretat i criptografia
  UF2 Processos i fils
  UF3 Sòcols i serveis
  MP10 Sistemes de gestió empresarial
  UF1 Sistemes ERP-CRM. Implantació
  UF2 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
  MP11 Formació i orientació laboral
  UF1 Incorporació al treball
  UF2 Prevenció de riscos laborals
  MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
  UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
  MP13 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  UF1 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  MP14 Formació en centres de treball
  UF1 Formació en centres de treball
  MP15 Mòdul dual
  UF1 Programació orientada a objectes utilitzant components d'accés a dades
  UF2 Desenvolupament d’interfícies i de programari
  UF3 Sistemes ERP-CRM i programació de processos


  Entorn laboral:

  Aquest professional exerceix la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol grandària, sigui per compte aliè o per compte propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

  Formació en centres de treball:

  La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

  [Més informació]  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Itinerari BigData Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top