Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  dimecres, 5 de novembre de 2014

  CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Itinerari Ciberseguretat
  El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”. L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (administració de sistemes, desenvolupament d’aplicacions multiplataforma o d’aplicacions web) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.


  Competència general:

  La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar la instal·lació, configuració i actualització de sistemes informàtics, xarxes locals, serveis d'Internet i aplicacions ofimàtiques i operatives, interpretant la documentació de la instal·lació i la configuració, així com els resultats de les proves, aplicant el procediment establert i el programa de proves, executant les diverses operacions de muntatge, configuració, còpies de seguretat i resolució d'incidències pròpies dels processos, per tal de realitzar el procés d'implantació segons els requeriments de la persona usuària.  Mòduls del cicle formatiu:


  MP1 Implantació de sistemes operatius
  UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema
  UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
  UF3 Implantació de programari específic
  UF4 Seguretat, rendiment i recursos
  MP2 Gestió de base de dades
  UF1 Introducció a les bases de dades
  UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL
  UF3 Assegurament de la informació
  MP3 Programació bàsica
  UF1 Programació estructurada
  UF2 Disseny modular
  UF3 Fonaments de gestió de fitxers
  MP4 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
  UF1 Programació amb XML
  UF2 Àmbits d'aplicació de l' XML
  UF3 Sistemes de gestió empresarial
  MP5 Fonaments de maquinari
  UF1 Arquitectura de sistemes
  UF2 Instal·lació, configuració i recuperació de programari
  UF3 Implantació i manteniment de CPD
  MP6 Administració de sistemes operatius   
  UF1 Administració avançada de sistemes operatius
  UF2 Automatització de tasques i llenguatge de guions
  MP7  Planificació i administració de xarxes
  UF1 Introducció a les xarxes
  UF2 Administració de dispositius de xarxa
  UF3 Administració avançada de xarxes
  MP8 Serveis de xarxa i Internet
  UF1 Serveis de noms i configuració automàtica
  UF2 Serveis Web i de transferència de fitxers
  UF3 Correu electrònic i missatgeria
  UF4 Serveis d’àudio i vídeo
  MP9 Implantació d'aplicacions web
  UF1 Llenguatges de guions de servidor
  UF2 Implantació de gestors de continguts
  MP10 Administració de sistemes gestors de base de dades
  UF1 Llenguatges SQL: DCL i extensió procediment
  UF2 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu
  MP11Seguretat i alta disponibilitat
  UF1 Seguretat física, lògica i legislació
  UF2 Seguretat activa i accés remot
  UF3 Tallafocs i servidors intermediaris
  UF4 Alta disponibilitat
  MP12 Formació i orientació laboral
  UF1 Incorporació al treball
  UF2 Prevenció de riscos laborals
  MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
  UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
  MP14 Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
  UF1 Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
  MP15 Formació en centres de treball
  UF1 Formació en centres de treball

  Entorn laboral:

  Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i / o extranet).

  Formació en centres de treball:

  La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

  [Més informació]  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Itinerari Ciberseguretat Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top