Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  diumenge, 9 de novembre de 2014

  CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes  Competència general:

  La competència general d'aquest títol de grau mitjà consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.
  Mòduls del cicle formatiu:

  MP1 Muntatge i manteniment d'equips
  UF1 Electricitat a l'ordinador
  UF2 Components d'un equip microinformàtic
  UF3 Muntatge d'un equip microinformàtic
  UF4 Noves tendències de muntatge
  UF5 Manteniment d'equips microinformàtics
  UF6 Instal·lació de programari
  MP2  Sistemes Operatius Monolloc
  UF1 Introducció als sistemes operatius
  UF2 Sistemes operatius propietaris
  UF3 Sistemes operatius lliures
  MP3 Aplicacions ofimàtiques
  UF1 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari
  UF2 El correu i l'agenda electrònica
  UF3 Processadors de text
  UF4 Fulls de càlcul
  UF5 Bases de dades
  UF6 Imatge i vídeo - Presentacions
  MP4 Sistemes operatius en xarxa
  UF1 Sistemes operatius propietaris en xarxa
  UF2 Sistemes operatius lliures en xarxa
  UF3 Compartició de recursos i seguretat
  UF4 Integració de sistemes operatius
  MP5  Xarxes locals
  UF1 Introducció a les xarxes locals
  UF2 Configuració de commutadors i encaminadors
  UF3 Resolució d'incidències en xarxes locals
  MP6 Seguretat informàtica
  UF1 Seguretat passiva
  UF2 Còpies de seguretat
  UF3 Legislació de seguretat i protecció de dades
  UF4 Seguretat activa
  UF5 Tallafocs i monitoratge de xarxes
  MP7 Serveis de xarxa
  UF1 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
  UF2 Correu electrònic i transmissió d'arxius
  UF3 Servei web i servei intermediari o proxy
  UF4 Accés a sistemes remots
  MP8 Aplicacions Web
  UF1 Ofimàtica i eines web                                                                 
  UF2 Gestors d'arxius web
  UF3 Gestors de continguts
  UF4 Portals web d'aprenentatge
  UF5 Fonaments d'HTML i fulls d'estils
  UF6 Disseny i realització d’apps per a dispositus mòbils 
  MP09 Formació i orientació laboral
  UF1  Incorporació al treball
  UF2  Prevenció de riscos laborals
  MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
  UF1  Empresa i iniciativa emprenedora
  MP11 Anglès tècnic
  UF1 Anglès tècnic
  MP12 Mòdul de Síntesi
  UF1  Síntesi
  MP13 Formació en centres de treball
  UF1  Formació en centres de treball
  MP14 Mòdul dual
  UF1  Muntatge d’equips. Documentació a desenvolupar en el muntatge i configuració d’un sistema informàtic en xarxa                                                                          
  UF2 Instal·lació i configuració de sistemes operatius             
  UF3 Muntatge d’un xarxa local i instal·lació i configuració de sistemes operatius en xarxa
  UF4  Seguretat en el muntatge d’un sistema informàtic en xarxa             
  UF5  Tècniques de suport en l’ús d’aplicacions i gestió de correu 

  Aquest cicle té una distribució curricular per adaptar-se a l'FP dual.


  Entorn laboral:

  Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general. També en empreses dedicades a donar suport informàtic en l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

  Els estudiants del cicle Sistemes Microinformàtics i Xarxes poden acreditar el nivell bàsic o mig de l’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació) de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

  Formació en centres de treball:

  La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

  [Presentació]

  [Més informació]  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top