Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  diumenge, 2 d’octubre de 2016

  Assessorament i Reconeixement de l'experiència laboral  El Servei d’Assessorament i Reconeixement (SAR), en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

  El procés per acreditar l’experiència laboral es fa en dues fases:
  • L’Assessorament
  • El Reconeixement

  Al llarg del curs es fan dues convocatòries per a l’Assessorament i dues per al Reconeixement.  ASSESSORAMENT 
  Aquest servei en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

  Informació sobre el Servei d’assessorament a la formació professional del sistema educatiu
  • Servei que presta el centre educatiu, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  Carta de compromís de qualitat dels serveis.
  Sol·licitud de reclamació. (Descarregar document
  Preu del Servei: 60 €.

  Oferta de places del vostre centre per família.
  Família professional:
  • Serveis Socioculturals i a la Comunitat: 25 places.
  • Informàtica i Comunicació: 15 places.

  Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament (darrera convocatòria): del 7 a l’11 d’octubre de 2019
  Cal lliurar el document de sol·licitud d'assessorament en el període indicat. Aquest document es pot descarregar des de la nostra web o recollir en el centre.

  [Descarregar document de sol·licitud PDF]

  Les persones sol·licitants del servei rebran un sms en el qual s'indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d'admesos i reserves que estarà a la seva disposició a la secretaria del centre.

  Criteris d’admissió: En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant. 


  Publicació de les llistes d’admesos: a partir del 15 d’octubre de 2019


  Pagament del servei: Un cop admès, cal fer l’ingrés de 60 € al número de compte: ES29 2100 - 0919 - 78 - 0200112499 i fer constar com a concepte: DNI/NIE, NOM i COGNOMS de l'estudiant/a.

  Presentació de documentació: entre el 21 i el 25 d’octubre de 2019 cal lliurar la següent documentació:
  • Document d'inscripció. [Descarregar document d'inscripció PDF] 
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació. 
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas. 
  • Resguard de pagament del preu establert.

  Calendari del servei d’assessorament: 
  A partir del 4 de novembre de 2019 s’iniciaran les sessions grupals d'assessorament i es comunicarà per missatge SMS la data i hora a l’interessat. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

  Les sessions individualitzades d'assessorament es desenvoluparan a partir 13 de gener de 2020. El lliurament dels informes d'assessorament es farà a partir del 3 de febrer de 2020..
  RECONEIXEMENT
  Aquest servei en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial permet a les persones interessades reconèixer Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

  Informació sobre el Servei de Reconeixement a la formació professional del sistema educatiu
  • El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual. 
  • El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi consten els crèdits o unitats formatives reconegudes.

  Carta de compromís de qualitat dels serveis.
  Preu del Servei: 18 € per Unitat Formativa.

  Oferta de places del vostre centre per família:
  Cicle Formatiu
  • CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència: 10 places.
  • CFGS d'Integració Social: 5 places.
  • CFGS d'Educació Infantil: 5 places.
  • GFGS d'Animació sociocultural i turísitica: 5 places
  • CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes5 places.  
  • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma5 places.
  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes5 places.

  Com podeu sol·licitar aquest servei? Cal presentar una sol·licitud en el centre indicant el cicle formatiu pel qual se sol·licita el reconeixement.

  Període d’admissió de les sol·licituds pel Servei de Reconeixement:  (darrera convocatòria) del 21 al 25 d’octubre de 2019
  Cal lliurar el document de sol·licitud de Reconeixement en el període indicat. Aquest document es pot descarregar des de la nostra web o recollir en el centre.

  Descarregar document de SOL·LICITUD en PDF. (Es pot descarregar per Internet des d'aquest enllaç o bé es pot recollir a la secretaria del centre).

  Les persones sol·licitants del servei rebran un sms en el qual s'indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d'admesos i reserves que estarà a la seva disposició a la secretaria del centre.

  Descarregar document d'INSCRIPCIÓ en PDF. (Es pot descarregar per Internet des d'aquest enllaç o bé es pot recollir a la secretaria del centre).

  Criteris d’admissió: En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà prioritzant les sol·licituds de les persones que han realitzat el procés d’assessorament en el centre i d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

  Publicació de les llistes d’admesos: a partir del 4 de novembre de 2019

  Pagament del servei: Un cop admès, cal fer l’ingrés de l’import corresponent al número de compte: ES29 2100 - 0919 - 78 - 0200112499 i fer constar com a concepte: DNI/NIE, NOM i COGNOMS de l'estudiant/a.

  Presentació de documentació: entre l’11 i el 15 de novembre de 2019 cal lliurar la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.
  • Informe d’assessorament si aquest no ha estat realitzat en el centre.

  Calendari del servei de Reconeixement: 
  A partir del 25 de novembre de 2019 s’iniciaran les Juntes de Reconeixement i es comunicarà per missatge SMS la data i hora a l’interessat. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua del dret a presentar-se a l’avaluació de la Junta de Reconeixement i del reembossament del preu del servei.

  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Assessorament i Reconeixement de l'experiència laboral Rating: 5 Reviewed By: WEBMASTER
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
  Scroll to Top